^Back To Top
Get Adobe Flash player

ทำต้นแบบเนกกาทีฟ

ในการทำแผ่นวงจรพิมพ์(แผ่นปริ้น) มีวิธีการหลากหลายแบบที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะทำสกรีน การตัดสติกเกอร์ การวาดด้วยหมึก แต่วิธีที่สะดวกและได้คุณภาพของแผ่นวงจรพิมพ์ที่ได้มีคุณภาพสูง(พอสมควร) คือการทำแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยเทคนิคไดร์ฟิล์ม( Dry Film) สิ่งที่สำคัญของการทำไดร์ฟิล์มอย่างหนึ่งคือ ต้นแบบ ซึ่งต้องเป็นแบบที่เป็นเนกกาทีฟ คือ ส่วนที่เป็นลายทองแดงจะต้องโปร่งใส แต่ส่วนที่เป็นพื้นปริ้นต้องทึบแสง

 ในการทำต้นแบบที่เป็นเนกกาทีฟสามารถทำได้ทุกโปรแกรมที่สามารถเซตค่าสีของวัตถุได้ โดยหลักการคือ สร้างฉากหลังแล้วเซตฉากให้เป็นสีดำแล้วเซตสีของวัตถุให้เป็นสีขาว โดยการพิมพ์สีขาวเป็นสีของเนื่อกระดาษ ดังนั้นเมื่อพิมพ์ลงแผ่นใสส่วนที่เป็นสีขาวก็จะโปร่งใสเอง ตัวอย่างเช่นการใช้โปรแกรม Visio สร้างรูป (เป็นโปรแกรมที่สามารถเซตค่าสีของวัตถุได้) โดยขั้นตอนเป็นดังนี้

1. สร้างฉากหลัง

2. ส่งฉากไปด้านหลัง

3. จะได้

4.เซตสีฉากหลังให้เป็นสีดำ

5.เซตสีของตัวงานให้เป็นสีขาว จะได้งานที่เป็นเนกกาทีฟแล้ว (ง่ายไหมครับ)

 

Copyright © 2024 www.praphas.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.