^Back To Top
Get Adobe Flash player

Protel ตอนที่ 1 (SCH Document) - สร้างไฟล์ Schematic

5. ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Document แล้วคลิกขวาบริเวณพื้นว่างๆกลางจอแล้วคลิก New

ุ6. คลิกที่ไอคอน Schematic Document แล้วกดปุ่ม OK

7. จะได้ไอคอนดังรูป ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเข้าใช้งาน

8. จะได้

9.ขั้นตอนเลือกวางอุปกรณ์มี 3 ขั้นตอนดังรูป

10. ลากสายไฟเชื่อมต่อ

 

 โปรดติดตามบทความอื่นๆในตอนต่อไป
    ครูประภาส สุวรรณเพชร

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 www.praphas.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.