สอนนอกพื้นที่

สอนประกอบคอมพิวเตอร์ งานเจ้าพ่อพระยาแล หน้าศาลากลาง