^Back To Top
Get Adobe Flash player

ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

[เอกสาร #1]การออกแบบวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันการสร้างต้นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบวงจรขึ้นมาใหม่หรือการใช้ต้นแบบที่ได้รับการออกแบบมาแล้วมีหลายวิธีการ สำหรับวงจรที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นักอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของวงจร จำนวนอุปกรณ์ ชนิดของอุปกรณ์เป็นต้น ตัวอย่างเช่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนอุปกรณ์ไม่มากนักและใช้อุปกรณ์ประเภทขาเสียบลงแผ่นวงจรพิมพ์สามารถใช้วิธีการประกอบวงจรลงบนแผ่นวงจรพิมพ์เอนกประสงค์ได้ แต่ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้มีจำนวนมากหรือเป็นอุปกรณ์ผิวหน้า (SMD: surface-mount device) จะไม่สามารถประกอบลงแผ่นวงจรพิมพ์เอนกประสงค์ได้ ดังนั้นการสร้างวงจรพิมพ์ขึ้นมาใหม่จากการออกแบบลายวงจรพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์จะเป็นทางออกทางเดียวที่นำมาใช้งาน

Read more: [เอกสาร #1]การออกแบบวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

โคลนนิง PCB ด้วย Sprint Layout

การโคลนนิ่งลายปริ้น เป็นการคัดลอกลายปริ้นจากต้นแบบไม่ว่าต้นแบบจะเป็นแผ่นปริ้นของจริงหรือเป็นต้นแบบที่อยู่ในเอกสารตำราหรือวารสารต่าง ๆ การโคลนนิ่งลายปริ้นสามารถใช้เครื่องมือได้หลายตัว แต่ในครั้งนี้ขอนำเสนอเครื่องมือที่ชื่อว่า Sprint Layout 6.0 เป็นโปรแกรมออกแบบลายปริ้นตัวเล็กที่สุด และมีฟังก์ชั่นที่ให้ผู้ใช้สามารถโคลนนิ่งลายปริ้นได้ง่ายและสะดวกกว่าเครื่องมือตัวอื่น ๆ

Read more: โคลนนิง PCB ด้วย Sprint Layout

ออกแบบลายปริ้นด้วย Proteus (แบบมือเปล่า)

โปรแกรม Proteus (อ่านว่า "โปรเตียส") เป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบลายปริ้นได้โปรแกรมหนึ่ง และที่โดดเด่นกว่าโปรแกรมอื่น (ในส่วนของการออกแบบลายปริ้น) คือสามารถแสดงผลสามมิติ ให้ผู้ใช้สามารถเห็นรูปร่างของแผ่นปริ้นเมื่อลงวงจรแล้วหน้าตาจะเป็นแบบใด

 

Read more: ออกแบบลายปริ้นด้วย Proteus (แบบมือเปล่า)

สร้างไลบารีใน Proteus ตอนที่ 2 (โมเดล 3D ด้วยตัวเอง)

การสร้างตัวอุปกรณ์ในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ (ลายปริ้นต์) ของโปรแกรม Proteus สามารถทำได้ง่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่ 1 สำหรับในตอนที่ 2 นี้เป็นการแนะนำการกำหนดค่าโมเดล 3D ให้กับอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้น ซึ่งสามารถสร้างรูป 3D ด้วยคำสั่งของโปรแกรมเพียงไม่กี่คำสั่งเราก็จะได้โมเดล 3D ตามที่ต้องการได้ (ใช้ได้เฉพาะโมเดลพื้นฐาน)

Read more: สร้างไลบารีใน Proteus ตอนที่ 2 (โมเดล 3D ด้วยตัวเอง)

ออกแบบลายปริ้นด้วย Cadsoft Eagle (แบบอัตโนมัติ)

การออกแบบลายปริ้นด้วยโปรแกรม Cadsoft Eagle ในตอนนี้เป็นการออกแบบลายปริ้นอัตโนมัติซึ่งเป็นตอนที่ 2 ถัดจากการออกแบบลายปริ้นแบบมือเปล่า ซึ่งการเดินลายปริ้นตัวโปรแกรม Cadsoft Eagle จะเป็นผู้หาเส้นทางในการเดินลายปริ้นอัตโนมัติ

 

Read more: ออกแบบลายปริ้นด้วย Cadsoft Eagle (แบบอัตโนมัติ)

สร้างไลบารีใน Proteus ตอนที่ 1

โปรแกรม Proteus เป็นโปรแกรมที่มีสิ่งที่โดดเด่นคือการจำลองการทำงานของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะที่โดดเด่นไม่แพ้โปรแกรมอื่นคือการออกแบบลายปริ้นท์ ซึ่งในบางครั้งอุปกรณ์ที่ให้มาที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้นั้นไม่มี เราสามารถสร้างใช้งานเองได้ บทความนี้ขอนำเสนอการสร้างอุปกรณ์เพื่อใช้ในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ (ออกแบบปริ้นท์)

Read more: สร้างไลบารีใน Proteus ตอนที่ 1

ออกแบบลายปริ้นด้วย Cadsoft Eagle (แบบมือเปล่า)

CadSoft Eagle หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า โปรแกรมออกแบบลายปริ้น Eagle เป็นโปรแกรมออกแบบลายปริ้นที่มีขนาดเล็ก (ขนาดไฟล์ติดตั้งประมาณ 40 กว่าเมก) ใช้งานง่ายและเป็นโปรแกรมฟรี ได้รับความนิยมค่อนข้างมากสำหรับนักออกแบบลายปริ้นมือใหม่

Read more: ออกแบบลายปริ้นด้วย Cadsoft Eagle (แบบมือเปล่า)

Copyright © 2024 www.praphas.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.