^Back To Top
Get Adobe Flash player

ไมโครคอนโทรลเลอร์ [MCS-51]

[เอกสาร #4] เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51)

  ปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์มีการนำมาใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้น โดยมีการฝังตัวของไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ ประเภท เช่น เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ เตาอบไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศที่สามารถกำหนดอุณหภูมิได้และอื่น ๆ อีกมากมาย MCS-51 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากตระกูลหนึ่ง 

Read more: [เอกสาร #4] เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51)

ทดลอง MCU ตอนที่ 8 (DC Motor)

ในการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้งานที่แพร่หลายอย่างหนึ่งคือการนำไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เช่นการควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี ซึ่งจะต้องบรรจุอยู่ใยตัวหุ่นยนต์ และอีกประการหนึ่งคือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย

 

 *ภาพจาก www.robotshop.us

Read more: ทดลอง MCU ตอนที่ 8 (DC Motor) 

ทดลอง MCU ตอนที่ 6 (7 segment)

การแสดงผลในงานอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมมากอย่างหนึ่งคือการแสดงผลเป็นตัวเลข โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการแสดงเป็นตัวเลขนั่นก็คือ 7-Segment หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า ตัวเลขเจ็ดส่วน ซึ่งที่มาก็คือมีส่วนของการแสดงผลที่ให้เป็นตัวเลขใดก็ได้โดยใช้เพียงส่วนในการติดสว่างเพียงเจ็ดส่วนเท่านั้น  แต่ในความเป็น 7-Segment มีขาที่ควบคุมในการติดสว่างทั้งหมด 8 ขา โดยขาสุดท้ายเป็นขาที่ใช้ควบคุมการติดสว่างของจุด

 

Read more: ทดลอง MCU ตอนที่ 6 (7 segment)

หนังสือประกอบการเรียนรู้

ในการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง วิชาที่ขาดไม่ได้วิชาหนึ่งคือวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ อันสังเกตุได้จากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับต่างๆซึ่งหัวใจของหุ่นยนต์คือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน โดยวิชานี้ครูได้สอนมาหลายปีติดต่อกัน(ตั้งแต่เริ่มเปิดระดับ ปวส. เกือบ 20 ปีแล้ว..) มีความเข้าใจใจว่านักศึกษาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไร ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือ "เรียนไปเล่นไปกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C"

 

Read more: หนังสือประกอบการเรียนรู้

ทดลอง MCU ตอนที่ 5 (Delay)

การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านใดก็ตามต้องมีการเขียนโปรแกรมในส่วนการหน่วงเวลา ทั้งนี้ก็เพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้เวลาในการทำงานในแต่ละคำสั่งสั้นมาก ในการทดลองนี้เป็นการศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมหน่วงเวลาเพื่อให้เหมาะกับงานที่จะนำไปใช้งาน

Read more: ทดลอง MCU ตอนที่ 5 (Delay)

ชุดทดลอง MCS51

จากการที่ได้ออกแบบวงจรด้วยคอมพิวเตอรฺ์ ได้ทำการออกแบบวงจรชุดฝึกหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นชุดที่ใช้สำหรับทดลองไมโครคอนโทรเลอร์ซึ่งงานชิ้นนี้ได้ออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS51 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความนิยมมากตระกูลหนึ่ง

 

Read more: ชุดทดลอง MCS51

โปรแกรมช่วยงาน ตอนที่ 2 (รู้จัก Keil)

การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องประกอบด้วย 2 ส่วนด้วนกันคือตัวเครื่องตัววงจรที่เรียกว่า "ฮาร์ดแวร์" และอีกส่วนหนึ่งคือคำสั่งที่สั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานที่เรียกว่า "ซอฟท์แวร์" ซึ่งตัวคำสั่งที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องการคือชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นภาษาที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ ดังนั้นจึงเกิดภาษาอื่นที่มนุษย์เข้าใจได้แล้วใช้เครื่องมือแปลงภาษาไปเป็นภาษาเครื่องอีกครั้ง ภาษาที่โปรแกรมเมอร์นิยมใช้งานคือ "ภาษาซี" เครื่องมือที่ใช้ในการแปลงภาษาซีให้เป็นภาษาเครื่องที่นิยมมากตัวหนึ่งคือ KEIL uVision

Read more: โปรแกรมช่วยงาน ตอนที่ 2 (รู้จัก Keil)

Copyright © 2023 www.praphas.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.